KRONauksjon 13 Closed (#610847)

Velkommen til auksjon, nummer 13 i rekken.
Det er er første gang vi lager en skikkelig katalog, og vi ser veldig frem til å holde denne auksjonen.
Roschberg Mynthandel feirer 20 år i år, og vi kan kalle dette for en slags jubileumsauksjon!

Det har vært interessant og en fin utfordring å lage denne katalogen, ikke minst fordi det å få fatt i gode objekter er ikke lett!

Denne gangen har vi totalt 538 objekter, med utrop på nesten 1.2 millioner.

 

 

Welcome to our auction, number 13 in the series.

It is the first time we have made a proper catalogue, and we are very much looking forward to holding this auction.

Roschberg Mynthandel celebrates 20 years this year, and we can call this a kind of anniversary auction!

It has been interesting and a great challenge to create this catalogue, not least because getting hold of good objects is not easy! This time we have a total of 538 objects, with start price of almost 1.2 million NOK.

Among other things, we mention the finest graded Oscar banknote, a 5 Kroner 1899 graded PMG63EPQ (close to 0). We also have a fantastic selection of krone/øre coins, and perhaps the largest selection of graded coins offered at auction in Norway so far? The auction will be held on our auction platform at auksjon.roschberg.no, or you can go to our website roschberg.no and click on the auction.

 We recommend that you register early, in case there is an error with passwords and the like.

Should you have problems, call 22554400 and ask for Alex, and he will help you set up a user.

The first object in the sale will be on Saturday 14 October at 11.00 AM.

viewing of objects will be in our premises, Løkkeveien 1, 0253 Oslo.

Do you have something you would like to sell at auction? We are accepting objects for our auction no. 14, which will be held on Saturday 23 March.

Vi nevner blant annet den fineste Oscar-seddelen som er gradert, en 5 Kroner 1899 gradert PMG63EPQ (nær 0).
Vi har også et fantastisk utvalg av krone/øre mynt, og kanskje det største utvalget av graderte mynter vært frembudt på auksjon i Norge enn så lenge?

Auksjonen vil avholdes på vår auksjonsplattform på auksjon.roschberg.no, eller du kan gå inn på vår hjemmeside roschberg.no og trykke deg inn til auksjonen.

Vi anbefaler deg å være tidlig ute, tilfelle det skulle være noe feil med passord og lignende.

Skulle du ha problemer, ring til 22554400 og spør etter Alex, så skal han hjelpe deg med å sette opp en bruker.


Managed by Alexander Røer

Terms & Conditions


  Starts 9/19/2023 12:13:40 PM
  First Lot Closes 10/14/2023 11:00:00 AM (# of Lots: 546)
This Auction Uses Proxy Bidding.
20 %  Buyer's Premium - All Prices Listed in NOK